ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: Volrajas Kigakus
Country: Croatia
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 28 January 2010
Pages: 397
PDF File Size: 4.50 Mb
ePub File Size: 6.92 Mb
ISBN: 480-1-36720-915-2
Downloads: 93749
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Sham

Please copy and paste this embed script to where eljeznife want to embed Embed Script. Zadana je duljina polumjera baze r.

Glavne su slojnice one s cjelobrojnim kotama. Konstruirati veliku i malu os elipse. Prema prostorna se krivulja 4.

Fakultet prometnih znanosti

Pri tome vrijedi S A B Definicija 1. Potpun prodor nastaje kad jedno tijelo u eljeznnice prolazi kroz drugo tijelo. Presjeci tako postavljena hipara ravninama okomitim na 1 jesu parabole.

Brdo je topografska ploha. Na plohi postoje dva sistema izvodnica. Share your knowledge with lakhs of learners across India with just a few clicks.

U trodimenzionalnom prostoru okomiti mogu biti: Ravnine i zovemo direkcijskim ravninama. Stranocrt je okomit na ravninu presjeka i na onu ravninu projekcije u kojoj je baza tijela. Taj je pravac izvodnica plohe, a poligon ravnalica. S0 s1 V0 6. O pravilnim geometrijskim tijelima — i Size px x x x x Konstrukcija konturnih izvodnica — Iz svojstava perspektivne afinosti slijedi: Ako su projekcije pravaca paralelne, pravci ne moraju biti paralelni. With Unacademy, India’s largest online learning platform, we are changing that.

  AZBOX BRAVISSIMO TWIN MANUAL EM PORTUGUES PDF

Pri projiciranju tijela na neku ravninu nisu vidljive projekcije svih njegovih ploha.

Taj se pravac zove nosilac pramena ravnina. Ortogonalna projekcija prostorne krivulje n-tog reda ravninska je krivulja istog reda.

Evropski univerzitet Kallos Tuzla – Evropski univerzitet Kallos Tuzla

Classroom education in India has stifled many brilliant minds. Ravnine paralelne s nultom nazivaju se nivo-ravninama.

U ovom primjeru za konstrukciju plohe usjeka s vanjske strane zavoja valjak diramo slijeva, a za unutarnju stranu zavoja zdesna. Ravninska krivulja koju omata neprekinuti skup od 1 pravaca povezanih nekim zakonom zove se omotaljka ili razredna krivulja, a pravci te familije jesu tangente omotaljke.

Podjela ploha prema broju pravaca: Ravnine su s cjelobrojnim kotama glavne nivo-ravnine; one s pozitivnom kotom iznad, a s negativnom ispod nulte ravnine. Prodorna se linija sastoji od triju lukova krivulja drugog reda izlomljena prostorna linija.

Velika i mala os u tlocrtu — Rytzova konstrukcija Ako pravci okomiti na os x imaju paralelne projekcije, ne moraju u prostoru biti paralelni zad. Okomitost pravca i ravnine ip. Prodor je potpun prodorna je krivulja dvodijelna.

Konjugirani promjeri konika Definicija 6. Pravac je paralelan s ravninom ako je paralelan s bilo kojim pravcem te ravnine.

  M5218AL DATASHEET PDF

Pet pravilnih poliedara jesu: Prodor valjka i torusa 2. O pravilnim poliedrima Account Options Prijavite se.

REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE

Za stranocrtnu ravninu 3 odabrati takvu ravninu koja je okomita na 1 i na. Na svakom od valjaka postoje izvodnice koje ne sudjeluju u prodoru, pa je prodorna krivulja jednodijelna.

Geometrijska tijela s osnovicom u jednoj od ravnina projekcija a uglata tijela Prizme. Postaviti pravac q p, V q Mjerilom nagiba ravnine naziva se graduirana priklonica te ravnine, a njezin je interval jednak intervalu ravnine. We are a non-profit group that run this website to share documents. AB i CD konjugirani su promjeri elipse. Projekcija je kvadrata uvijek paralelogram. Our vision is to partner with the brightest minds and have courses on every possible topic in multiple languages so the whole world can benefit from these courses.

F1 A S B F2 asimptote Konstrukcija hiperbole kojoj je zadana realna poluos a i linearni ekscentricitet e. Paralelne ravnine imaju paralelne tragove. Zadaci c i d temelje se na zadacima a i b.

iPhone X