BIZNESI I VOGEL DHE I MESEM PDF

Biznesi i Vogel dhe i Mesem: Krijimi, Menaxhimi dhe Rritja e Biznesevemore. by Besnik A Krasniqi and Muhamet Mustafa. Libri u kushtohet studetëve të vitit të. AMNVM. Agjencia për Mbështetjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme. ARBK .. Mjedisi i Biznesit dhe Korniza Ligjore për NVM-të. Në Raportin por të kenë ndikim të vogël në realitet për shkak të mungesës së masave përcjellëse. Biznesi i vogël dhe i mesëm. M Mustafa, P Gashi. Prishtinë, Kosovë, 12*, The role of strategic management on small business growth in Kosova.

Author: Keshicage Kagagami
Country: Moldova, Republic of
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 24 April 2011
Pages: 79
PDF File Size: 17.19 Mb
ePub File Size: 7.14 Mb
ISBN: 212-1-17863-707-4
Downloads: 53424
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kasida

Building an expanded small firm growth model in a transitional economy: Journal of Developmental Entrepreneurship 12 01, The system can’t perform the operation now. Florin Peci Professor of International trade Verified email at unhz.

Muhamet Mustafa –

Among the institutional quality variables, only corruption appears to be significant and negatively associated with growth. Articles Cited by Co-authors. Articles 1—20 Show more. Female entrepreneurship in Kosova: Skip to main content. Agon Dula Economist Verified email at kcdf. Email address for updates.

  LES HACHEURS PDF

International Journal of Technoentrepreneurship 1 4, Email address for updates. Using data from a sample of entrepreneurs based on three pooled SME surveys this study controls for potential biases in other studies in transition economies TEs that overlooked internal factors compared to institutional factors.

Pune Seminarike

This study contributes to literature on small firms growth in TEs and highlights several managerial and policy implications to foster a small firm growth. New articles by this author. Small firm growth in a post-conflict environment: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 15 1, Economic development and financial situation more.

Findings based on Probit and Tobit models show that growth aspirations, managerial capacities and training are bizjesi the most significant variables associated with growth. My profile My library Metrics Alerts.

Are small firms really credit constrained? The determinants of entrepreneurship and small business growth in Kosova: Krijimi, Menaxhimi dhe Rritja e Bizneseve more.

International Entrepreneurship and Management Journal 6 4, Evaluating the individual-and country-level variations in tax morale: International Journal of Business and Management Science 1 149 International Journal of Business and Management Studies 5 2 deh, Saranda Lajqi University of Tirana. Journal of East-West Business 18 3, Entrepreneurial growth aspirations in challenging environment: Articles 1—18 Show more.

  BARBARA BRETTON CASTING SPELLS PDF

Strategic Management Tools and Techniques Usage: Institutional drivers of high-growth firms: The following articles are merged in Scholar. International Journal of Advances in Management and Economics 1 3biznesl, New articles by this author.

Determinants of Kosovo Trade: Journal of Small Business and Enterprise Development 16 1, New citations to this author.

iPhone X